Wat wordt er bedoeld met een ontruimingsplan?

Een ontruiming kan soms noodzakelijk zijn doordat er iets gebeurt wat daar aanleiding toe geeft. Dit kan bijvoorbeeld zijn, een gaslek, bommelding, stormschade, wateroverlast, brand of opdracht van extern gezag dat hier bevoegd voor is. Maatwerk is altijd geboden als het om een ontruimingsplan gaat. Er moet worden gezorgd dat je ontruimingsplan voldoet aan de NEN 8112 richtlijnen. Ook moet hij altijd geüpdatet zijn.

Wat zijn de vereisten voor een ontruimingsplan?

Het is verplicht om een ontruimingsplan te hebben als er ook de eis is van brandmeldingsinstallatie in je pand. Dit staat in het Bouwbesluit in artikel 6.23. Het plan is afhankelijk van gebruiksfunctie, aanwezigheid van verdiepingen en het gebruiksoppervlak.

Wat houdt een ontruimingsplan precies in?

Je gebouw wordt in een ontruimingsplan volledig en precies in kaart gebracht. Zo weet je precies waar je tijdens een ontruiming op kunt rekenen als het gaat om de inplanting, niveaus en ligging van een gebouw. Dit wordt aangevuld met veiligheidssignalen. Het ontruimingsplan brengt ook altijd nutsvoorzieningen die aanwezig zijn in kaart. Denk hierbij aan brandbare stoffen, elektriciteit, gas en water.

Wat zijn de onderdelen van een ontruimingsplan?

Het ontruimingsplan bevat alles wat er tijdens een geval van nood moet gebeuren zodat iedereen veilig het gebouw uit komt. Ook maakt het dat de meest voor de hand liggende interventiemiddelen kunnen worden gelokaliseerd en ingezet. In het ontruimingsplan staan onder andere deze zaken beschreven: Een situatietekening, gebouwgegevens, organisatiegegevens en installatiegegevens. Ook een alarmeringsprocedure en een stroomschema voor de alarmering mogen niet ontbreken. Hoe wordt er ontruimt en de ontruimingsorganisatie staan erin. “Wat te doen bij brand?”, ook. En: “Wat te doen bij een ontruimingsalarm?” Deze is bedoeld voor het personeel. Verder worden de taken van de directie, BHV-ers, hoofd bedrijfshulpverlener en receptie of beveiliging vastgelegd.